Contacts

address: ք. Երևան, Երվանդ քոչար 9/5 : Հեռ՝ (010) 553222
ք. Երևան, Մոսկովյան 31։ Հեռ՝ (010) 501333
Email: info@artashimot.am
phone: (010)|553222|501333

Մենք գնահատում և կարևորում ենք մեր հաճախորդների կարծիքը: Առաջարկների կամ բողոքների համար կարող եք գրել մեր էլ. փոստին

map

write to us

bon appetit

follow the news