Контакты

адрес: ք. Երևան, Երվանդ քոչար 9/5 : Հեռ՝ (010) 553222
ք. Երևան, Մոսկովյան 31։ Հեռ՝ (010) 501333
Почта: info@artashimot.am
номер телефон: (010)|553222|501333

Մենք գնահատում և կարևորում ենք մեր հաճախորդների կարծիքը: Առաջարկների կամ բողոքների համար կարող եք գրել մեր էլ. փոստին

Карта

Написать нам

приятного аппетита

следите за новостями